| Aktuelt | Bestyrelsen | Vejen gennem 50 år | Medlemmer | Billedgalleri | Startside   

 

Afdeling Sandskrænten med Skodsborgvej 206

Hus-nr. Matr.
nr.
Navn E-mail Telefon
2 2mh Per Hansen   45 80 64 35
3 2mm Lisbeth og Gregers Mansfeldt gregers@mansfeldt.eu 45 80 59 75
4 2mg Nina Bendixen og Mark Flindt mark.flindt@mail.dk 39 62 55 62
5 2mn Birthe og Karsten Rottwitt

brtt@novonordisk.com

45 56 65 44
6 2mf Sanne og Svend Aage Jespersen svejespersen@gmail.com 45 80 82 05
8 2me Heidi Pedersen og Michael Nørskov   Hemmeligt
9 2mo Ole Gamborg Jensen   45 80 40 24
10 2md Gudrun og Povl Norman Dam g.p.dam@get2net.dk 45 80 06 10
12 2mc Kasper Vibe Leonhardt kasper@vibe-leonhardt.dk 45 56 10 12
13 2px Erik Falck   45 80 13 73
14 2mb Birgit Fristed birgit.fristed@get2net.dk 45 80 11 55
15 2py Jette og Erik Falck

jettefalck@mail.dk

45 80 13 73
16 2ma Britta Møller   45 80 18 74
18 2mu Ene Aistrup og Trine Brandt ene@brandt-aistrup.dk 45 50 59 04
20 2lø Lone Dahl Hemmingsen og Nils Winblad nilsoglone@post.tele.dk 45 80 60 06
  2lr Jægersborg Skovdistrikt
Boveskovgård, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg
  39 63 00 01
  Skovfoged Hans Kolling Andersen
Egebækvej 219C, 2850 Nærum
  42 80 00 30
  Spejdercenter "Vatelunden"
v/Steen Colliander
Øster Farimagsgade 30, København 2100 Ø
  35 38 86 76
30 52 56 13
206 2mk Jeanne Astrup og Jesper Nielsen   45 80 50 23
 
Afdeling Bettesvej
1 2ms Marie og Søren Søfelt

sso@dadlnet.dk; ssofelt@gmail.com

45 50 53 60
3 2mt Ibeth Simonsen   45 80 23 56
2 2mr Dorthe Precht og Finn OLaf Precht Sørensen   45 80 10 04
4 2mp April Moe

aprilmoe@post1.tele.dk

45 80 45 44

gregers@mansfeldt.eu; mark.flindt@mail.dk; brtt@novonordisk.com; svejespersen@gmail.com; g.p.dam@get2net.dk;
kasper@vibe-leonhardt.dk
; birgit.fristed@get2net.dk;
jettefalck@mail.dk; ene@brandt-aistrup.dk; nilsoglone@post.tele.dk; ssofelt@gmail.com; aprilmoe@post1.tele.dk

 

    Pr. oktober 2011