| Aktuelt | Bestyrelsen | Vejen gennem 50 år | Medlemmer | Billedgalleri | Startside

 
28.05.2009

Vejlauget Sandskrænten - sommerfesten 2009

 

Foretrækker

Kan

Kan ikke

 SØ 21.06.2009 

 

 

 

 LØ 27.06.2009 

 

 

 

 SØ 28.06.2009 

 

 

 

 LØ 05.09.2009 

 

 

 

 SØ 06.09.2009 

 

 

 

 Sæt kryds ved alle datoer i de relevante felter

Navn

Vej

Husnummer

email senest 01.06. til gregers.mansfeldt@mail.dk

26.02.2008 For et par dage siden mødte Lisbeth Tom (tidl. nr. 6). Han fortalte, at Kirsten Weischer (tidl. nr. 8) døde den 8. januar. Hun havde dagen før brækket lårbenet, var blevet indlagt, og havde det tilsyneladende godt. Men dagen efter ville hjertet ikke mere.
Vi, der kendte Kirsten, vil mindes hende som det varme og engagerede menneske, hun var.

Gregers

26.10.2007 Julesammenkomsten med gløgg foregår i år søndag den 2. december klokken 16 hos Lisbeth og Gregers, Sandskrænten 3.
26.10.2007 Indlæg til hjemmesiden kan mailes til gregers.mansfeldt@mail.dk, fx tekst eller digitale billeder. Papirbilleder til indskanning kan afleveres i postkassen. Husk afsender!
26.10.2007 Tak for hyggeligt samvær!
Lisbeth og Gregeres
22.10.2007 Vi talte på sidste Generalforsamling om, at det måske kunne være godt, hvis Vejlauget havde en hjemmeside. Jeg har i de sidste dage leget lidt med forskellige løsninger, og vil gerne præsentere jer for denne.

Det er kun et test-site, og gode ideer modtages med tak. Siden ligger som vedhæftning til min gamle undervisningsside, som jeg nu er i færd med at ændre.
   Den kan få en selvstændig adresse, hvis Vejlauget vil investere i et domæne og plads på en web-server. Men den kan også blive liggende her. Den er ikke sikret med kode. Dvs. at den principielt er "offentlig", men det anser jeg umiddelbart for mindre væsentligt. 
   Udgangspunktet har været, at den skulle være overskuelig og nem at finde rundt i. Derfor er der allerede fra startsiden adgang til de fem hovedpunkter, den er bygget over.

Det første er siden Aktuelt - altså denne. Den er tænkt benyttet, hvis bestyrelsen eller medlemmerne har noget, de gerne vil delagtiggøre de øvrige beboere i. Det kan være begivenheder af forskellig art. Det kunne også være advarsler, hvis man har set mystiske personer liste omkring osv.

Den næste er Bestyrelsen. Den er til alt det "officielle", dvs. mødeindkaldelser, regnskaber, budgetter, referater og vedtægterne.

Den tredje Vejen gennem 50 år er til tilbageblik. Det kan være indlæg om vejens tilblivelse og udvikling eller minder om dette og hint. Fx vil Povl Dams tale ved 50-års-jubilæumsfesten være oplagt at bringe her.
   Jeg har for at få siden i gang, lavet et lille bidrag om Lisbeths og mit første møde med Sandskrænten for 35 år siden.

Den fjerde er navnelisten med medlemmerne. Hvis nogle ikke ønsker at fremtræde med e-mailadresse og telefonnum-mer, skal det naturligvis respekteres.

Den sidste side hedder Billedgalleri. Til en start er der billeder fra vejfesterne 2004 og 2007. Til trods for at de er skaleret meget ned, fylder de stadig meget og kan være langsomme at åbne, hvis man ikke har en hurtig Internet-forbindelse.
   Der er sikkert også nogle af jer, der har billeder, som kunne ligge her?

Med hensyn til vedligeholdelse af hjemmesiden kræver det enten indsigt i html-kodning eller et webdesignprogram, som jeg har brugt, plus et ftp-program til at uploade med. Og websider skal vedligeholdes, ellers kan det være lige meget.

Gregers