Noter GMF
Noter MAS
Noter MFP
 
 
Om mig - fagligt
Om mig - privat

Startside

 
Nogle noter har tilføjet en ekstra side. Det skyldes brug af et endnu ikke registreret program til konvertering af filer til PDF. Alle fremtidige noter dannes med registreret program.

Noter til Markedsanalyse og -strategi

Markedsanalyse
Markedsanalyse-processen Oversigt og fokusering på udvalgte faser. Den viste proces er blot en af mange mulige.
Kilde: Bruun, Mansfeldt, Olesen, Samsø: International handel og markedsføring 2003
 
Begrebsapparatet Definitioner mv. 
Busundersøgelser  
Sekundære data 01 Totalmarked, markedsvækst
Sekundære data 02 Kunder, kundemuligheder (efterspørgselsforhold)
Sekundære data 03 Leverandører og distributører
Sekundære data 04 Konkurrenter (udbudsforhold)
Sekundære data 05 Potentielle indtrængere, substituerende produkter, øvrige omverden
Sekundære data 06 Virksomheden selv
Standardundersøgelser ScanTrack. ConsumerScan. IndexDanmark/Gallup. Market*Monitor
Prognoser  
Strategier
Ansoff's vækstmatrice Markedsindtrængning. Produktudvikling. Markedsudvikling. Diversifikation.
Boston-modellen BCG  Boston Consulting Group (Porteføljemodel)
CLC - Company Life Cycle Virksomhedens livsløb
Five Forces of Competition Branchestrukturanalysemodel
GE-modellen (McKinsey) General Electric / McKinsey (Porteføljemodel)
Konkurencestrategier Porters generiske strategier
Konkurrencetrekanten  
Markedsstrategier Udifferentieret. Differentieret. Koncentreret.
Strategier, oversigt  
PEST + Five Forces Political. Economic. Socio cultural. Technical.
SWOT Stærke og svage sider. Muligheder og trusler.
SWOT + Five Forces  
Vækststrategier Intensiv vækst. Intensiv vækst. Diversifikation. Se også Ansoff.
Værdikædebetragtninger Erhvervsstof
MFP-info 2004-2005 Gregers Mansfeldt | Tilbage | Frem | Til forside |